הרשמה לחוגים - חינוך מוסיקלי


שיעורי נגינה – שנת תשע"ט

אנו מקדמים בברכה את הנרשמים לתוכנית הנגינה בשנת הלימודים תשע"ט ומאחלים לכם שנה של למידה יצירה ועבודה פורייה.נהלי רישום והסדרת תשלומים:

 

 1. 1.       הרשמה ותשלום: הרשמה ותשלום עבור שיעורי הנגינה יתבצעו דרך האינטרנט באתר הבית של עמותת לביא -http://www.renecassin.org.il
 1. 2.      עלות התוכנית

שעה יחידני       – 400 ₪ לחודש

1/2 שעה יחידני – 210  ₪ לחודש

עלות התכנית בבית הספר "פולה בן גוריון" ובבית הספר "הניסויי" הינו:

שעה יחידני - 440 ש"ח לחודש
1/2 שעה יחידני - 220 ש"ח לחודש
1/4 שעה יחידני - 110 ש"ח לחודש

 1.  התשלום ייגבה באמצעות כרטיס אשראי  מידי חודש לפי היקף הלימודים. 

את התשלום יש לבצע ביום ההרשמה, הכניסה לשיעור מותנית בקבלה על התשלום וחתימת ההורה על הנהלים.

הנחות:

 1. הנחה בשיעור 10% תינתן לילד שני מאותה משפחה.

בקשות הנחה מיוחדות יועברו דרך בית הספר עם המלצת הנהלת ביה"ס והמורה לנגינה.
תינתן קדימות לבקשות שיתווספו אליהם ניירות רלוונטיים מרשויות הרווחה ותלושי משכורות של ההורים.

יש להעביר את הבקשות לחינוך המוזיקלי במייל – lvavigail@jerusalem.muni.il  או בפקס 6296705 לא יאוחר מ-15.11.2018

 לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה בקשות להנחה.

השאלת כלי נגינה:

 1. ילדים המעוניינים להשאיל כלי נגינה (כלי נשיפה, כלי קשת) יוכלו להשאיל כלי ממחסן הכלים שלנו ברח' שמואל תמיר 11 פסגת זאב מערב (תחנת הרכבת "יקותיאל אדם" בפסגת זאב) 
 2. טלפון: 02-6722806 יש לתאם מראש הגעה.
 3. כמו כן, יש להעביר תשלום עבור השאלת הכלי כדלקמן:
 4. כלים הנמצאים במלאי החינוך המוזיקלי: כלי פריטה- 20 ₪ לחודש | כינור- 30 ₪ לחודש | כלי נשיפה  (סקסופון חצוצרה, חליל צד, קלרינט, טרומבון) וצ'לו – 40 ₪ לחודש.
 5. ימי קבלת קהל:

ימים ראשון שלישי וחמישי בין השעות 9:00-12:30

בימים שני ורביעי בין השעות 16:30-19:00

עם השאלת הכלי יש לחתום על כתב התחייבות בצירוף צ'יק פיקדון ללא תאריך לפקודת "אגודת רנה קאסן", צ'יק שנשאר אצלנו עד החזרתו של הכלי למחסן. 

 


ביטולים:

 1. ביטול השתתפות בשיעורי הנגינה מחייב בהודעה של שבועיים מראש ותשלום דמי ביטול בסך 50 ₪. 
 2. ביטול לאחר 28/2/19  לא יזוכה בהחזר כספי כל שהוא (גם עבור השאלת כלי נגינה).

  נוהל הפסקת פעילות:

א.     הודעת ביטול שתתקבל עד ה-25 בחודש ייגבה תשלום עד סוף החודש. הודעת ביטול שתתקבל ביום 25 ועד ליום 5 (כולל) לחודש העוקב ייגבה תשלום עבור שבועיים נוספים מהחודש הבא (תינתן אפשרות להשתתף בפעילות עד תום מועד התשלום).

ב.      אי השתתפות בשיעור אינה פוטרת מתשלום עבורו, אלא במקרה של מחלה ממושכת מעל שבועיים עם אישור רפואי ובכפוף לאישור מנהל האגודה או מי שהוסמך מטעמו.

ג.      כל פיגור של חודש בתשלום יחוייב בתוספת של 5% ריבית לתשלום.

ד.     הורי התלמיד מצהירים שידוע להם כי אם לא יעמדו בתשלומי השיעורים למוסיקה, האגודה תהא רשאית לפעול בכל דרך שתמצא לנכון לגביית החובות שלא שולמו בגין הפעילות.

ה.     סכם זה יהיה כפוף לשינויים בהתאם להנחיות הרשות המקומית ו/או האגודה ו/או משרד החינוך ו/או כל גורם רלוונטי אחר.

חופשות:

 1. החופשות של מורי הנגינה מקבילות ללוח החופשות הנהוגות בביה"ס עפ"י תקנות משרד החינוך ובזמן זה לא יתקיימו שיעורי נגינה.

במידה ונתקלתם בקשיים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 02-5822070 או במייל Pniyot@lavy.org.il

ניווט מהיר באתר


פורטל עובדים

פורטל רכזים

פורטל ספקים

הצהרת נגישות

מכרזים ודרושים

יצירת קשר


כתובתנו
אגריפס 42, ירושלים
בית כי"ח, קומה E

יצירת קשר
טל   02-5822070
פקס 02-5401564

פייסבוק העמותה

מחסן כלים חינוך מוזיקלי
 

כתובת
שמואל תמיר 11 פסגת זאב

טלפון
02-6722806

ימים א',ג' וה' 9:00 עד 13:00
ימים ב' ו ד' 16:30  עד 19:30
 
נא להתקשר מראש לתיאום.

כל הזכויות שמורות © אגודת רנה קאסן 2015